Zavod Vincencijeve zveze dobrote

Zavod Vincencijeve zveze dobrote za vzgojo, znanje in družino je bil ustanovljen leta 2023. Področja njegovega delovanja so vzgoja in izobraževanje, kulturne dejavnosti, humanitarna pomoč, prostovoljstvo ter verske dejavnosti na temelju krščanskih vrednot.

Namen zavoda je spodbujati osebno rast in celostni razvoja posameznika, na način, da se krepi njegova znanja, spodbuja ustvarjalnost in se ga podpira pri prevzemanju odgovornosti zase in za svet okoli njega. Z dejavnostmi zavoda želimo odpirati prostor za gradnjo zdrave skupnosti, znotraj katere se bo posameznik čutil sprejetega in uresničenega. Na ta način želi zavod krepiti družbene vrednote na temeljih demokracije, svobode, solidarnosti in krščanske vere.

V okviru tega poslanstva je 12. 10. 2023 kot prva enota zavoda zaživel Vincencijev vrtec, ki deluje na Mirenskem Gradu.

Organi zavoda

direktorica zavoda 

Urška Smerkolj

 

svet zavoda

Andreja Ličen

predstavnica ustanovitelja
predsednica sveta zavoda

Peter Žakelj

predstavnik ustanovitelja

Maja Prinčič

vodja enote Vincencijev vrtec
podpredsednica sveta zavoda

Erik Ferfolja

predstavnik uporabnikov zavoda

Tjaša Uršič

predstavnica zaposlenih

strokovni svet zavoda

Tjaša Uršič

članica strokovnega sveta

Ema Hostnik

članica strokovnega sveta

Janja Završnik

članica strokovnega sveta