Stran je v nastajanju

Nekateri deli lahko ne delujejo pravilno, vsebine lahko manjkajo, itd.

Zavod Vincencijeve zveze dobrote

Zavod Vincencijeve zveze dobrote za vzgojo, znanje in družino je bil ustanovljen leta 2023. Področja njegovega delovanja so vzgoja in izobraževanje, kulturne dejavnosti, humanitarna pomoč, prostovoljstvo ter verske dejavnosti na temelju krščanskih vrednot.

Namen zavoda je spodbujati osebno rast in celostni razvoja posameznika, na način, da se krepi njegova znanja, spodbuja ustvarjalnost in se ga podpira pri prevzemanju odgovornosti zase in za svet okoli njega. Z dejavnostmi zavoda želimo odpirati prostor za gradnjo zdrave skupnosti, znotraj katere se bo posameznik čutil sprejetega in uresničenega. Na ta način želi zavod krepiti družbene vrednote na temeljih demokracije, svobode, solidarnosti in krščanske vere.

V okviru tega poslanstva je 12. 10. 2023 kot prva enota zavoda zaživel Vincencijev vrtec, ki deluje na Mirenskem Gradu.