Prehrana in zdravje

Za otroke pripravljamo pestre in uravnotežene obroke z veliko sadja in zelenjave.

Otroci uživajo štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldanska sadna malica, kosilo in popoldanska malica.

Otroci sodelujejo pri pripravi miz, postrežbi in vsemu, kar predstavlja lep potek obeda in druženja ob mizi.

Otrokom, ki imajo zaradi zdravstvenih razlogov predpisano dieto, na podlagi zdravniškega potrdila otrokovega pediatra zagotavljamo individualno pripravo dietne hrane.

Prehrana je v vseh starostnih obdobjih pomemben dejavnik zdravja, še posebej pa je pomembna v predšolskem obdobju, ko otroci rastejo in se razvijajo. V vrtcu želimo razvijati spoštljive prehranjevalne navade otrok ter tako starše kot zaposlene spodbuditi k pozitivnemu odnosu do prehrane.

Zavedamo se, da imajo običajno otroci radi hrano, ki jo poznajo, do nove pa so nekoliko nezaupljivi. Kljub temu pa si prizadevamo, da v družbi vrstnikov in ob razumevajočih odraslih poskusijo tudi nove jedi.

Jedilnik od 10. 6. do 14. 6. 2024
Jedilnik od 17. 6. do 21. 6. 2024

V Vincencijevem vrtcu si vsakodnevno si prizadevamo ustvarjati zdrav način življenja, skrbimo, da so prostori prezračeni, primerna temperatura ter vlaga in da imajo otroci možnost gibanja zunaj.