Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so aktivnosti, ki jih vrtec izvaja občasno, za daljši ali krajši čas. Otrokom ponujamo kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dejavnosti, ki smo jih izbrali na podlagi lastnih izkušenj, potreb otrok in staršev ter možnosti v okolju. Predstavljajo vsebinsko popestritev osnovnega programa. 
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca, zaposleni in prostovoljci Društva prostovoljcev VZD. 

Morebitne dodatne stroške obogatitvenih dejavnosti v celoti krijejo starši. 

V Vincencijevem vrtcu bomo izvajali dodatne dejavnosti:
•    skrb za zdrave zobe (otroci od 3. do 6. leta),
•    obisk zobozdravnice,
•    tradicionalni slovenski zajtrk,
•    teden otroka,
•    obisk sv. Miklavža,
•    kulturni teden ob Prešernovem dnevu,
•    pustovanje,
•    praznovanja rojstnih dni,
•    teden družine,
•    angleške urice,
•    športne aktivnosti, 
•    glasbene delavnice,
•    slikarske delavnice,
•    malčkov potep,
•    otroške delovne akcije na njivi in na vrtu,
•    priprava in praznovanja cerkvenih praznikov (postavljanje jaslic, velikonočni zajtrk … ),
•    obisk potujoče knjižnice,
•    Filipov bralni nahrbtnik.