Dan v vrtcu

Vincencijev vrtec deluje vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.15 v prvem nadstropju Marjinega doma na Mirenskem Gradu. 

Potek dneva:

7.00 – 8.00

prihodi v vrtec, igra v igralnici

8.00 – 8.30

zajtrk

8.30 – 9.00

čas za osebno higieno, igra v igralnici

9.00 – 10.30

vzgojne dejavnosti v vrtcu in na prostem

10.30 – 10.45

sadna ali zelenjavna malica

10.45 – 11.30

igra na prostem

11.30 – 12.00

čas za osebno higieno, priprava na kosilo

12.00 – 12.30

kosilo

12.30 – 14.15

počitek, čas za pravljico

14.15 – 14.35

prebujanje, čas za osebno higieno in priprava na malico

14.35 – 14.50

popoldanska malica

14.50 – 16.15

igra na prostem ali v igralnici, odhod domov