Bolezni in odsotnosti

Za zdravje otrok je zelo pomembno okolje, v katerem živijo. V Vincencijevem vrtcu skladno z veljavno zakonodajo zagotavljamo otrokom čisto, varno in zdravo bivalno okolje.

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci
Če otrok kaže znake/simptome kakršnekoli bolezni (temperatura, bruhanje, hud kašelj, izpuščaji, utrujenost … ), naj ostane v domači oskrbi. Če kljub bolezenskim znakom starši otroka pripeljete v vrtec, ga je vzgojiteljica ob prihodu dolžna zavrniti. 
Če slabo počutje nastopi med bivanjem otroka v vrtcu, vzgojiteljica starše o tem telefonsko obvesti, le-ti pa so ga dolžni čimprej odpeljati domov. Tudi v primeru nezgode vzgojiteljica o tem telefonsko obvesti in pozove starše, naj pridejo po otroka ter ga odpeljejo k zdravniku. Če je potrebno, pokliče nujno medicinsko pomoč ter o dogodku čimprej obvesti starše.

Vrnitev po preboleli bolezni
Otrok se lahko po preboleli bolezni v vrtec vrne po preteku:
•    24 ur od zadnje meritve povišane telesne temperature,
•    48 ur od zadnjega bruhanja ali odvajanja tekočega blata.
V primeru vnetih oči naj se otrok vrne, ko ni več prisotnega gnojnega izcedka.

Prejemanje zdravil v vrtcu
Vrtec lahko odkloni sprejem otroka, ki bi moral v času izvajanja programa prejemati zdravila. 

Obveščanje o odsotnosti otrok iz vrtca
Starši vzgojiteljice obvestijo o odsotnosti otroka iz vrtca in tudi o vzroku zanjo vsaj dan prej, če jo lahko predvidijo, oziroma med 7.00 in 8.00 v primeru bolezni ali drugih nepredvidljivih dogodkov. 
Če odsotnost otroka zaradi bolezni traja več tednov, starši sporočijo otrokovo odsotnost za vsak novi teden.
Starši sporočijo vzgojiteljicam ponoven prihod otroka vsaj 1 dan preden se otrok ponovno vrne v vrtec.

Starši obvestijo vzgojiteljice glede načrtovane daljše odsotnosti otroka, ki traja najmanj 5 delovnih dni, najmanj 5 delovnih dni pred nastopom odsotnosti.

Če starši odsotnosti otroka ne javijo v skladu z zgornjimi navodili, se jim pri obračunu prispevka odsotnost ne upošteva.