Uvajanje

Otrok se ob vstopu v vrtec sreča s številnimi novostmi in izzivi. Kljub temu da malček ob vstopu v vrtec (tj. približno pri 1. letu starosti) že kaže zanimanje za druge otroke in odrasle, se sooča z novimi vtisi in doživetji. V kratkem času mora spoznati drugačen ritem življenja, nova, drugačna pravila in zahteve, nepoznane odrasle in otroke. Večina otrok, ki vstopa v vrtec je prvič za daljši čas ločena od staršev, kar je zanje še najtežje.

Kako bo otrok vrtec sprejel, je odvisno od različnih dejavnikov: otrokove zrelosti, osebnostnih lastnosti in ravnanja odraslih (staršev in vzgojiteljic). Ob prehodu iz družinskega v vrtčevsko varstvo se otroci odzovejo na različne načine. Nekateri otroci se hitro prilagodijo novim okoliščinam in malo jokajo, drugi pa so bolj občutljivi: veliko jokajo, morda odklanjajo hrano, so bolj razdražljivi in nemirni. Otrokove prilagoditvene težave izginejo, ko otrok sprejme svojo vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice in se nanjo naveže. Zanj postane vrtec novo varno okolje.

Pri tem mu starši lahko pomagate s postopnim uvajanjem v vrtec in z zaupanjem vzgojiteljicam. 

V Vincencijevem vrtcu poteka uvajalni čas 6 dni: 5 dni v prvem tednu ter prvi dan novega tedna. Privih nekaj dni je starš z otrokom v oddelku ves čas, nato pa se njegova odsotnost postopno podaljšuje. Proti koncu tedna so otroci običajno pripravljeni na počitek v vrtcu.
Uvajalni čas se glede na otrokove odzive ali druge okoliščine v vrtcu v dogovoru s starši lahko spremeni.

Še nekaj nasvetov za starše:
- Zaupajte nam. Vašega otroka bomo v stiski ljubeče potolažili.
- Če bo otrok v hudi stiski, vas bomo poklicali, zato vas prosimo, da ste prve dni uvajanja dosegljivi in v bližini vrtca. Počakate lahko tudi v prostorih Centra za družine Mirenski Grad. 
- O vrtcu se doma pozitivno pogovarjajte. Pred otrokovim prvim prihodom je to še pomembnejše. Z zaupanjem in veseljem, da bo naredil nov korak k samostojnosti, mu z naklonjenostjo pripovedujte o vrtcu: kako izgleda, kaj se tam počne …
- Najbrž bo doma v prvih dneh uvajanja otrok potreboval še več pozornosti in nežnosti. Vzemite si čas za to.
- Otrok naj prvih nekaj tednov obiskuje vrtec redno vsak dan brez prekinitev, z izjemo bolezni.