Sodelovanje s starši

Zaupanje staršev do vrtca v otrocih poveča občutek varnosti. Ta omogoča, da je otrok v vrtcu vesel, sproščen in ustvarjalen, zato vas vabimo, da v dialogu gradimo naše odnose, saj s tem ustvarjamo ljubeče in varno okolje, v katerem se vaš otrok lahko celostno razvija in raste.  

Načini sodelovanja staršev z vrtcem: 
•    postopno uvajanje otroka v vrtec po načinu, ki ga ima Vincencijev vrtec,
•    sprotno krajše izmenjavanje informacij med starši in vzgojiteljicami po telefonu vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 14.00 in 14.30,
•    pogovorne ure, ki potekajo vsak torek ob 14.30, 15.00 in 15.30 za poglobljen pogovor o otroku, 
•    udeležba na roditeljskih sestankih,
•    seznanjanje staršev s programom, življenjem in vzgojnim delom v vrtcu,
•    udeležba na prireditvah vrtca oz. drugih dejavnostih, ki so namenjene otrokom in družinam, in jih organizira Center za družine Mirenski Grad v sodelovanju z Vincencijevim vrtcem,
•    delovne akcije in drugi dogodki za družine,
•    možnost vključitve staršev v prostovoljsko delo,
•    možnost vključitve v družinsko prostovoljsko delo.

Med delom z otroki se vzgojiteljice ne moremo pogovarjati z vami (ne na hodniku, ne na igrišču), zato smo za krajša vprašanja ali informacije na razpolago po zgoraj navedenem urniku na telefonski številki 051 631 994 (pisarna). Prosimo vas, da so v tem času vaša obvestila, vprašanja, pojasnila kratka.

Če bi želeli daljši pogovor, se lahko dogovorimo za pogovorne ure v terminih, ki so navedeni v tretji alineji zgoraj.