Vpisna rezervacija

Vincencijev vrtec vpisuje otroke v okviru rednega vpisa na podlagi Prijave v Vincencijev vrtec, ki jo starši oddajo od 15. marca do 31. marca za vpis otroka v vrtec s 1. septembrom. 
V okviru izrednega vpisa je mogoče otroka vpisati tudi vse leto, prav tako na podlagi Prijave v Vincencijev vrtec.

Starši imajo tako ob rednem kot izrednem vpisu možnost koristiti vpisno rezervacijo mesta, s čimer si zagotovijo mesto

VPISNA REZERVACIJA OB REDNEM VPISU
V primeru vpisne rezervacije ob rednem vpisu imajo starši možnost koristiti rezervacijo mesta, pri čemer zanjo od septembra do vključno novembra, plačajo 50% polne ekonomske cene vrtca, za vse nadaljnje mesece pa 100% polne ekonomske cene vrtca zmanjšano za stroške prehrane.

VPISNA REZERVACIJA OB IZREDNEM VPISU
Za vpisno rezervacijo ob izrednem vpisu prvi mesec po plačilu akontacije vrtec omogoča brezplačno rezervacijo mesta, za nadaljnja 2 meseca pa starš plača 50% polne ekonomske cene vrtca. Za vse nadaljnje mesece pa rezervacijo mesta starš plača 100% polne ekonomske cene vrtca zmanjšano za stroške prehrane. 

Brezplačna rezervacija mesta ni mogoča v primeru, če ob potrditvi vrtca, da je otrok sprejet, otrok že izpolnjuje pogoje za vključitev v vrtec, a ga starši želijo vključiti pozneje. V tem primeru starši za rezervacijo mesta plačajo 100% polne ekonomske cene vrtca za zmanjšano število prehrane.