Program

Vincencijev vrtec je zasebni vrtec brez koncesije in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja.
Poslovni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.15.
Vincencijev vrtec deluje na Mirenskem Gradu, v prvem nadstropju Marijinega doma. Za gibanje na prostem so vrtcu na razpolago igrala, vrtovi, vinogradi, parki in sprehajalne poti. 
Vrtec posluje vse leto, vsak delavnik od ponedeljka do petka. Vrtec 24. decembra (sveti večer), 31. decembra (silvestrovo) ter na veliki petek (petek pred veliko nočjo) posluje le do 13.00.

Vrtec si tudi pridružuje pravico, da je zaprt še tri dodatne posamezne delovne dni v letu in starše o tem obvesti najmanj šest tednov pred zaprtjem.
Vrtec si pridružuje tudi pravico, da je zaprt 10 strnjenih delovnih dni v letu (v primeru nujno potrebnih obnovitvenih ali vzdrževalnih del ali v drugih primerih). O tem obvesti starše najkasneje 2 meseca pred zaprtjem.

V primeru zmanjšanega števila otrok se spremeni organizacija in obseg vzgojnega dela. 

Program vrtca je namenjen otrokom od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo.
Starši lahko izberejo med dnevnim (traja od 6 do 9 ur v okviru poslovnega časa vrtca) in poldnevnim programom s kosilom (traja od 4 do 6 ur, med 7h in 13h).
Otroci so lahko v vrtcu največ 9 ur dnevno (v okviru poslovnega časa vrtca) kolikor traja dnevni program v skladu z Zakonom o vrtcih. 
Otroci so vključeni v kombiniran oddelek, kjer so otroci iz prvega in drugega starostnega obdobja. 
Vincencijev vrtec deluje po programu Vrtca Nazaret, kateremu je strokovni svet na svoji 43. seji dne 31. 5. 2001 dal pozitivno mnenje o ustreznosti programa. 
Delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, pedagoška vodja, vodja enote in gospodinja. Druge storitve se zagotavljajo z zunanjimi sodelavci. 
Pri delu lahko sodelujejo tudi prostovoljci Zavoda VZD in prostovoljci Društva prostovoljcev VZD.