Vincencijev vrtec

Vincencijev vrtec je zasebni vrtec brez koncesije in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnega programa na področju vzgoje in izobraževanja.

Vincencijev vrtec deluje na Mirenskem Gradu, v prvem nadstropju Marijinega doma. Za gibanje na prostem so vrtcu na razpolago igrala, vrtovi, vinogradi, parki in sprehajalne poti.

Program vrtca je namenjen otrokom od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Otroci so vključeni v kombiniran oddelek.

gallery
gallery
gallery
gallery